Adresa

Filozofski fakultet
Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Centar za srpski jezik kao strani
Dr Zorana Đinđića 2
21000 Novi Sad
Srbija

 

Tel: +381 21 459 626
+381 21 459 275
 
Mejl: letnjaskolasrpskogjezika@gmail.com
Mejl: centar@ff.uns.ac.rs

 

Osobe za kontakt

Prof. dr Jasmina Dražić,
koordinatorka programa Škole
jasmina@ff.uns.ac.rs
 
Doc. dr Jelena Ajdžanović,
sekretar Škole
jelena.ajdzanovic@ff.uns.ac.rs
 
Asist. dr Biljana Babić,
saradnica
biljanab@ff.uns.ac.rs