Adresa

Filozofski fakultet
Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Centar za srpski jezik kao strani
Dr Zorana Đinđića 2
21000 Novi Sad
Srbija

 

Mejl: letnjaskolasrpskogjezika@gmail.com
Mejl: centar@ff.uns.ac.rs

 

Osobe za kontakt

Prof. dr Jelena Ajdžanović,
koordinatorka programa Centra
 
Prof. dr Jelena Redli,
sekretar
 
Docent dr Biljana Babić,
saradnica