O Školi

Međunarodna letnja škola Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu osnovana je 1996. godine sa zadatkom da populariše i širi učenje srpskog jezika, podstiče i unapređuje upoznavanje sa srpskom književnošću, kulturom i istorijom izvan granica Republike Srbije. Brzo je stekla međunarodnu reputaciju za inovativne i efektne načine podučavanja.

Savremene glotodidaktičke metode koje se u našoj školi primenjuju u nastavi srpskog jezika kao stranog omogućuju sticanje jezičke kompetencije za sve četiri jezičke veštine (govorenje, pisanje, čitanje, slušanje). Škola studentima pruža mogućnost da steknu osnovna znanja i prošire postojeća iz fonologije i gramatike savremenog srpskog jezika (morfologija, sintaksa, semantika, pragmatika), kao i iz srpske književnosti, kulture i istorije. Letnja škola srpskog jezika ima nastavni i naučni prostorno-tehnološki kapacitet da realizuje kvalitetnu nastavu iz različitih disciplina za koje pokažu interesovanje svi oni kojima je neophodno poznavanje srpskog jezika – strani studenti i nastavnici, naučni radnici, diplomate, novinari i drugi.

Osnovnu delatnost Škole čini nastava iz sledećih oblasti:

  • standardni srpski jezik: osnove izgovora, pisanja, čitanja, prevođenja, konverzacije i gramatike;
  • srpska književnost;
  • srpska kultura;
  • nacionalna istorija;
  • politička sociologija.