Opšte informacije
6. 7. 2020.
Poslednji dan za prijem prijava za Letnju školu
 
11. 7. 2020.
Dolazak studenata u studentski dom
 
12. 7. 2020.
11:00 - 12:00 Тestiranje studenata (ulazni test)
12:00 - 13:30 Оbilazak grada
13:30 - 14:30 Ručak
15:00 Objavljivanje rezultata ulaznog testa i formiranje grupa
 
13. 7. 2020.
8:30 Početak nastave
13:00 Svečano otvaranje Škole (prijem studenata, pozdravna reč rektora Univerziteta i dekana Fakulteta)
 
18. 7. 2020.
Ekskurzija
 
25. 7. 2020.
Ekskurzija
 
1. 8. 2020.
10:00 Testiranje studenata (završni test)
18:00 Svečana priredba, u organizaciji i izvođenju studenata
19:00 Oproštajna večera i svečana dodela diploma
 
2. 8. 2020.
Odlazak iz studentskog doma tokom prepodneva (do 12:00)
Nastavne aktivnosti

Lektorske vežbe

 

Svakodnevno (ponedeljak – petak) 5 časova lektorskih vežbi:

  • časovi od 9:00 do 11:00,
  • pauza od 11:00 do 11:30,
  • časovi od 11:30 do 13:15.

 

Predavanja

 

Tokom prve, druge i treće nedelje Škole (15. jul - 30. jul) svakodnevno se organizuju po dva časa predavanja iz sledećih oblasti:

  • srpski jezik (fonetika, fonologija, morfologija, sintaksa, semantika, pragmatika),
  • srpska književnost (narodna, srednjovekovna i savremena),
  • nacionalna istorija (srednji vek i novija istorija),
  • ekonomija,
  • politička sociologija.

Predavanja se održavaju na srpskom jeziku.

Predavanja se organizuju iz onih oblasti i o onim temama za koje se studenti opredele na početku Škole. U vezi sa ovim, studenti će biti anketirani tokom polaganja ulaznog testa.

Predavanja se održavaju u terminu od 17:00 do 18:30.

Vannastavne aktivnosti

Ekskurzija

Poseta jednom od vojvođanskih gradova: Subotica, Sombor (u Bačkoj); Kikinda, Vršac (u Banatu); Sremska Mitrovica i Ruma (u Sremu)

 

Izlet

Obilazak fruškogorskih manastira

 

Obilazak Novog Sada

Poseta značajnim kulturnim i društveno-političkim institucijama: Matica srpska, galerije i muzeji, Izvršno veće Autonomne Pokrajine Vojvodine i sl.

Poseta Petrovaradinskoj tvrđavi

 

Projekcija filmova novije srpske kinematografije

 

Književno veče

  • predavanje o istaknutim srpskim piscima;
  • susret sa aktuelnim srpskim piscima.

Galerija školskih aktivnosti