Cena

Upisnina za tronedeljni program za 2020. godinu iznosi 750 EVRA i obuhvata troškove školarine, udžbenika i drugog nastavnog materijala, smeštaja, ishrane (doručak i ručak) i vannastavnih aktivnosti.

 

Prilikom popunjavanja prijave treba da se izabere željena opcija. Nakon početka Škole izabrane opcije nije moguće menjati.

Polaganje završnog ispita je uračunato u cenu kursa (opcija 1 i opcija 2). Studenti koji ne pohađaju ceo kurs, a ipak žele da polažu ispit – dodatno plaćaju polaganje ispita.

Način plaćanja i instrukcije

Ukupan iznos studenti su dužni da plate u ponedeljak 13. 7. 2020. Uplata se vrši u dinarskoj protivvrednosti u Novom Sadu (u bilo kojoj pošti ili banci) po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate, na žiro račun Filozofskog fakulteta: 840-1712666-26, broj modela: 97, poziv na broj: 4119.

Svi strani studenti koji dolaze u našu letnju školu moraju imati svoje zdravstveno osiguranje.